Chefsförsörjning

Chefsförsörjning innebär att ta tillvara och stimulera intresset för ledarskap, kvalitetssäkra chefsrekryteringen, introducera och utveckla chefer för ett hållbart ledarskap. Under 2016 genomfördes ett antal aktiviteter för att främja chefsförsörjningen, bland annat utvecklingsprogram för framtida ledare och exekutiva chefer, ett nytt introduktionsprogram för nya chefer, mentorskap, chefgrupper, kurser i The Human Element, ledarskapsdag och chefsseminarier.