Chef och ledarskap

bildbank151111_Ledardag_30_pr_192d091e889418a050db05f7b1a481ce__70007_beskuren
Chefsförsörjning

Chefsförsörjning innebär att ta tillvara och stimulera intresset för ledarskap, kvalitetssäkra chefsrekryteringen, introducera och utveckla chefer för ett hållbart ledarskap.

Läs mer
Chefer i Malmö stad

Den 31 december 2016 hade Malmö stad totalt 1 272 chefer och 71,5 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer ökade med 87 jämfört med 2015 och andelen chefer som var kvinnor ökade med 1,8 procentenheter.

Läs mer
Chefstäthet

Under 2016 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad 19,8 medarbetare per chef (2015: 20,3).

Läs mer