Arbetstid och tjänstgöringsgrad

f9515739_beskuren

I målområde nio i budget 2016 konstateras att arbetet med att minska andelen timmar som utförs av timavlönade medarbetare går åt rätt håll. Fokus ska fortsatt vara att ge fler timavlönade medarbetare tryggare anställningsformer samt att andelen heltidstjänster i Malmö stad ska öka.

Av inriktningen framgår även en önskan att få bort de ofrivilligt delade turerna. I detta avsnitt redovisas hur arbetet inom dessa områden har bedrivits under 2016.

Sammanfattning arbetstid och tjänstgöringsgrad

Den positiva trenden med minskande andel timavlönade timmar fortsatte under 2016. De flesta förvaltningar minskade sina andelar och andelen minskade även inom de flesta yrkesgrupperna. Andelen heltidsanställda medarbetare ökade, bland både kvinnor och män.

Läs mer