Personalredovisning 2016

161007_Stapelbaddsskolan_35_beskuren
25 088
25 088 månadsavlönade medarbetare

Malmö stad är med 25 088 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. 2016 var 76,4% av de månadsavlönade medarbetarna kvinnor och 23,6 % var män.

Läs mer
Liselott Nilsson
HR-direktör

Liselott Nilsson

"Det är viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö för att rekrytera, behålla och utveckla medarbetare."

Organisationsutveckling för minskad stress och sjukfrånvaro i förskolan

Förskoleförvaltningen har den högsta sjukfrånvaron och fortsätter att öka något. Förvaltningen har under 2016 genomfört en organisationsutveckling som förväntas leda till minskad stress och sjukfrånvaro bland medarbetarna.

Läs mer
50,4%
Serviceförvaltningen har mest jämn könsfördelning

Bland medarbetarna i Malmö stad är kvinnor i majoritet. Under 2016 ökade andelen manliga medarbetare marginellt. Serviceförvaltningen är den förvaltning som har mest jämn könsfördelning.

Läs mer
35,2%
Medarbetare med utländsk bakgrund

Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008 till 8,9 procentenheter 2016.

Läs mer
44,3 år
Medelåldern för Malmö stads medarbetare

Antalet medarbetare, oavsett kön, har ökat i samtliga åldergrupper med undantag för gruppen 60-69 år. Den procentuella ökningen var störst inom åldersgruppen 20-29 år där den uppgick till 26,9 % för kvinnor och 27,2 % för män.

Läs mer