Sveriges klimatsmartaste stad

sveriges_klimatsmartaste_stad

År 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral och år 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 % av förnybar energi.

gul_uppat_150Miljömålet består av fem delområden som alla berör klimatarbetet. Ett av delområdena – Effektivare användning av energi – ser ut att kunna uppnås inom utsatt tid medan ett annat – Minskade utsläpp – inte ser ut att kunna uppnås till år 2020. De tre övriga delområdena (Mer förnybar energi, Omställning av transporter och resvanor samt Anpassning till klimatförändringarna) ser alla ut att delvis kunna uppnås inom utsatt tid. Totalt sett bedöms därmed miljömålet att endast till viss del vara möjligt att uppnå inom miljöprogrammets tidsram. Miljömålets trend bedöms vara positiv då flertalet av nyckeltalen inom miljömålets fem delområden (se nedan) uppvisar en positiv trend.

Teckenförklaring