Inledning av miljönämndens ordförande

WernerNystrom_mollan

Det är oroväckande att vi inte når Malmös miljömål, och jag tror inte att målen tagits på allvar överallt i Malmö stads organisation. Alla förvaltningar, chefer, medarbetare och nämndspolitiker måste ta sitt ansvar helt enkelt, för miljömålen berör oss alla. Vi måste arbeta hårdare för att målen ska uppnås, och lägga in en högre växel. Jag tror mycket på all kunskap och erfarenhet som finns inom våra olika förvaltningar. Vi måste bara bli bättre på att synliggöra den för varandra.

Jag skulle vilja att alla vi som på något sätt jobbar för Malmö funderar kring ”vad kan jag göra?”. För visst kan alla göra något, som på sikt förbättrar för miljön och klimatet. För att nämna några exempel kan vi servera mer vegetarisk kost vid våra möten, vi kan fundera en extra gång innan vi köper ännu ett klädesplagg på rea och vi kan försöka återvinna så mycket som möjligt. Om alla tog ett litet steg skulle vi komma långt.

Vi kanske måste bli synligare själva också. Kanske ska vi dra igång informationskampanjer och föra fler dialoger med Malmöborna om miljö- och klimatfrågor? Ett gott exempel är VA Syds kampanj ”Tack för maten”, som var en vänlig och upplysande kampanj, tyckte jag. Att ta vägen via skräckpropaganda tror jag är helt fel väg att gå.

För att få ett levande Malmö att lämna över till nästkommande generationer är det oerhört viktigt att vi jobbar intensivt med våra miljömål. Jag vill ge framtida Malmöbor en stad som inte är bilcentrerad, en trygg och grön stad med utrymme för folkliv och möten. En stad där vi ger invånarna förutsättningar att göra bra val. Jag vill se ett Malmö där vattnet är en hyllad resurs, med ett myllrande liv kring kanalerna och havet.

Carina Svensson  Foto: Drago Prvulovic/MalmöBild AB   2015-03-24Jag tror på Malmö. Ett Malmö med många ansikten och många attraktioner. Ett Malmö som är ett föredöme och ett utflyktsmål. Låt oss skapa det tillsammans!

Carina Svensson (S), miljönämndens ordförande, Malmö stad