Trender som påverkar förutsättningar för delaktighet

bildbank140903_0773_bildbank_pr_56919352e0c53bc0094e76bb3a6e5c2c__70007

I följande avsnitt beskrivs ett antal globala trender och hur de påverkar medborgarnas delaktighet. Det är trender som är viktiga för utvecklingen mot en ung, global och modern stad. Avsnittet ger inte en heltäckande bild av trenderna och dess effekter på samhällsutvecklingen, utan några aspekter har valts ut som är särskilt intressanta för medborgarnas delaktighet framöver. Fokus ligger på de utmaningar som trenderna för med sig och resonemangen förs ibland generellt, ibland med koppling till Malmö.

Följ länkarna under bilderna för att läsa mer om respektive trend.

Trend: Urbanisering

Läs mer
Trend: Digitalisering

Läs mer
Trend: Utvecklat transportsystem

Läs mer