Tema: Delaktighet

nobeltorgetInvigning_1000

Temat för analysen i årets hållbarhetsrapport är delaktighet och hur olika globala trender, som är viktiga för den unga globala och moderna staden, påverkar Malmöbornas delaktighet. Analysen delas in i några olika delar. Inledningsvis görs en beskrivning av delaktighet som begrepp. Därefter följer: forskning kring delaktighet och hållbar utveckling; nuläget i Malmö; trender som påverkar förutsättningar för delaktighet; samt slutsatser och inriktningar.

Följ länkarna under bilderna för att läsa om de olika delarna som ingår i temat.

Delaktighet som begrepp

Läs mer
Lagstadgad delaktighet

Läs mer
Delaktighet inom den egna organisationen

Läs mer
Varför är delaktighet viktigt för hållbar utveckling?

Läs mer
Nuläget i Malmö

Läs mer
Trender som påverkar förutsättningar för delaktighet

Läs mer
Slutsatser och inriktningar

Läs mer