Stadsdirektören har ordet

Jan-Inge Ahlfridh

Hör stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh berätta om arbetet med 2016 års hållbarhetsrapport.