Hållbarhetsrapport 2016

hållbarhetsrapport

Syftet med Malmö stads hållbarhetsrapport är att ge staden ett underlag för planering och prioritering på längre sikt med fokus på hållbar utveckling i Malmö. I rapporten presenteras indikatorer samt en djupgående analys inom ett aktuellt område. Temat för årets rapport är delaktighet.

Många har bidragit till Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016! Medarbetare i Malmö stad tillsammans med representanter från Malmö Högskola, civilsamhället och näringslivet i Malmö, forskare och myndighetspersoner från andra kommuner och myndigheter har alla hjälpt till att skapa innehållet i årets rapport. Informationen som finns i hållbarhetsrapporten bygger på lokala, regionala och nationella rapporter, forskningsartiklar, interna såväl som externa utredningar, samtal och workshops. Dialogen som pågått under rapportens framtagande är viktig för Malmö stads hållbarhetsarbete.

Jan-Inge Ahlfridh
Stadsdirektör

Jan-Inge Ahlfridh

”En hållbarhetsrapport tar temperaturen på trender och tendenser, hur Malmö stad utvecklas. Det är nog den rapport som bäst beskriver hela Malmö stads utveckling på längre sikt.”

Tema: Delaktighet

Temat för analysen i årets hållbarhetsrapport är delaktighet och hur olika globala trender, som är viktiga för den unga globala och moderna staden, påverkar Malmöbornas delaktighet.

Läs mer
27%
Minskad energianvändning

Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 27 procent mellan år 1990 och 2014.

Läs mer
Fler unga i arbete

Mellan 2013 och 2015 minskade arbetslösheten för både unga kvinnor och unga män i Malmö

Läs mer