Översikt över redovisat resultat

Belopp i Mkr

Bild1
Klicka på bilden för att göra den större.