Kommunstyrelsens ordförande har ordet

16780594844_f5ebad657f_k

Vi har lämnat ännu ett händelserikt år bakom oss. Ett år fyllt av paradoxer. För samtidigt som väldigt mycket positivt hände och mycket utvecklades åt rätt håll, såg vi också hur mörka moln hopades både i omvärlden och i vår närhet.

Trots att färre personer utsattes för brott i Malmö såg vi hur otryggheten ökade, i takt med att skjutningarna och våldsdåden tilltog under hösten. Malmö stad la därför mycket kraft på samverkan med polisen, i syfte att skapa trygghet och stödja deras arbete med att gripa och lagföra de skyldiga. Nu intensifierar vi ytterligare det brottspreventiva och långsiktigt förebyggande arbetet.

Malmö fortsatte att växa i snabbt takt. Tyvärr behövde fler Malmöbor vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med bostad. Kommunens kostnader för hemlöshet ökade kraftig jämfört med tidigare år. Därför tillsatte kommunstyrelsen en bostadsgeneral med uppdrag att koordinera och påskynda framtagandet av fler bostäder för de grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Även om tillväxten generellt är god, jobben fortsätter att växa fram i snabb takt och ungdomsarbetslösheten minskar så ligger den totala arbetslösheten kvar på oacceptabelt höga nivåer i Malmö. Mot bakgrund av behovet av att kraftsamla för att fler Malmöbor ska kunna ta de jobb som växer fram samt för att erbjuda alla en likvärdig vård och omsorg, fattade kommunfullmäktige beslut att omorganisera stadens verksamheter och bilda centrala facknämnder även på det sociala området.

Samtidigt var 2016 ett år då det på många sätt gick bra för Malmö. Den positiva utvecklingen med stigande resultat i skolorna fortsatte för sjätte året i rad, trots att förutsättningarna blev tuffare. Utbyggnaden av den pedagogiska verksamheten fortsatte, med tio nya förskolor och två nya grundskolor. Såväl utbyggnaden som utvecklingen av verksamheten fortsätter att vara av hög prioritet för staden framöver.

De senaste årens intensiva arbete med att få fler Malmöbor att bli självförsörjande och medvetna satsningar på fler socialsekreterare gav under 2016 positiva resultat. För första gången sedan 2008 såg vi en minskning i antalet hushåll som mottog ekonomiskt bistånd.

Bostadsbyggandet fortsatte gå för högvarv. Bostadsproduktionen tog fart i områden såsom Sorgenfri och fortsatte starkt i Västra hamnen och Hyllie. Nu reser sig byggkranar även i områden som Holma, Lindängen och snart även Rosengård. MKB nådde sitt produktionsmål genom att färdigställa 544 lägenheter, den högsta siffran på 40 år.

Mark- och miljööverdomstolen beslutade om bulleråtgärder för att kunna köra persontrafik på kontinentalbanan. Därmed kunde planeringen av en ny tågstation i Rosengård och öppnandet av gamla stationer längs med kontinentalbanan ta fart i syfte att erbjuda hållbara kollektivtrafikmöjligheter genom Malmöringen. MKB fick grönt ljus av kommunfullmäktige för att tillsammans med tre privata fastighetsägare sätta igång stadsomvandlingsprocessen Culture Casbah i Rosengård. Tillsammans kommer dessa satsningar att förändra stadens geografi och knyta samman Malmös olika delar.

Regeringen gav det glädjande beskedet om att Malmö högskola tilldelas universitetsstatus 2018. Näringslivet fortsatte att frodas och under året flyttade exempelvis Orkla sitt huvudkontor till Malmö. Företaget Massive Entertainment rönte stora framgångar internationellt genom att stå för årets mest sålda dataspel i världen. Besöksnäringen gjorde återigen ett fantastiskt år då antalet hotellövernattningar uppgick till 1 805 475, en ökning med hela 15 procent jämfört med året innan och långt över ökningen i både Göteborg och Stockholm.

Malmö stad tilldelades Sveriges jämställdhetspris av Sveriges Kvinnolobby för stadens jämställdhetsarbete. EU-kommissionen tilldelade staden pris för bästa hållbara trafikplanering och när samma organisation, mot bakgrund av enkätundersökningar, listade Europeiska städer som erbjuder sina medborgare bäst livskvalitet hamnade Malmö sjua på listan och bäst i Sverige.

Malmö stod värd för publika evenemang såsom skejt-VM, U23-VM i vindsurfing, Ponny-SM och Nordisk Panorama filmfestival. Malmö FF vann allsvenskt guld i fotboll för herrar och FC Rosengårds damer tog sig vidare i Champions League-spel och tillsammans befäste de stadens roll som Sveriges fotbollshuvudstad.

Staden fick återigen högsta betyg av världens ledande kreditvärderingsinstitut. Till följd av ett mycket positivt resultat bedöms de finansiella målen vara uppnådda. Skatteintäkterna ökade och tillsammans med bland annat en statlig byggbonus och ökade realisationsvinster samt lägre flyktingmottagande än beräknat, landade stadens resultat på hela 962 miljoner kronor. En stor del är engångsintäkter som ger staden långsiktigt bättre ekonomiska förutsättningar i en tid då den växer kraftigt och behovet av investeringar och utbyggd service till Malmöborna är stort.

Malmö är i ständig rörelse och förändring. Därför är jag glad över att nästan 25 000 medarbetare gör sitt yttersta för att varje dag erbjuda Malmöborna den bästa möjliga servicen. Ni är stadens vardagshjältar och min förhoppning är att den nya organisationen ska stödja er i att både utvecklas professionellt och leverera ännu bättre välfärd och service till Malmöborna. Jag vill rikta ett stort tack till er, och alla övriga aktörer inom civilsamhället och näringslivet som dagligen bidrar till att göra Malmö till en bättre stad att bo, besöka och verka i. Tillsammans bygger vi Malmö helt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh