Ekonomidirektören har ordet

Hör Malmö stads ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson berätta om de ekonomiska resultaten för 2016.