Årsredovisning 2016

årsredovisning

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

+962
Resultat 2016

Årets resultat uppgick till +962 Mkr jämfört med +563 Mkr föregående år. Resultatet visar att budgetföljsamheten i stadens nämnder är fortsatt god och överskottet har inneburit att det finansiella målet har uppnåtts.

Läs mer
5920 nya malmöbor

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick den totala befolkningen i Malmö till 328 494 personer. Det innebär en ökning med 5 920 personer under 2016 - i absoluta tal den snabbaste befolkningstillväxten sedan 2009.

Läs mer
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

"Malmö är i ständig rörelse och förändring. Därför är jag glad över att nästan 25 000 medarbetare gör sitt yttersta för att varje dag erbjuda Malmöborna den bästa möjliga servicen. Tillsammans bygger vi Malmö helt."

Jan-Åke Troedsson
Ekonomidirektör

Jan-Åke Troedsson

Malmö stads ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson berättar om 2016 års ekonomiska resultat, hur budgetföljsamheten sett ut i verksamheterna och vad årets överskott ska användas till.