Plan för jämställd personalpolitik

I december 2013 antog kommunfullmäktige Plan för jämställd personalpolitik. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet. Den innehåller effektmål som kopplas samman med flera målindikatorer. Av Budget 2015 framgår att planen för jämställd personalpolitik ska följas upp och åtgärderna ska analyseras. Förvaltningarna har rapporterat in de åtaganden som de har formulerat samt rapporterat in uppföljning av arbetet.