Yrkesgrupper

Malmö stad har cirka 400 yrken och per den 31 december 2015 arbetade 55,4 % av medarbetarna inom tio av dessa. Med undantag av förskollärare och lärare gymnasium allmänna ämnen har antalet månadsavlönade medarbetare ökat i alla av Malmö stads tio största yrken jämfört med föregående år.

Antal månadsavlönade i yrket20142015% förändring
Undersköterska äldreomsorg288629251.4%
Barnskötare244126036.6%
Förskollärare18301799-1.7%
Vårdare gruppboende115912054.0%
Lärare grundskola tidigare år99610808.4%
Vårdbiträde äldreomsorg88399612.8%
Socialsekreterare8569258.1%
Lärare grundskola senare år5996386.5%
Behandlingsassistent/socialpedagog30757487.0%
Lärare gymnasium allmänna ämnen572565-1.2%

Den markanta ökningen av behandlingsassistenter/socialpedagoger har sin orsak i det utökade behovet av boende och stöd för ensamkommande barn under 2015. Läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.

Liksom under 2014 har antalet förskollärare minskat (31 färre) och antalet barnskötare har ökat (162 fler). Andelen undersköterskor av vårdpersonalen i äldreomsorgen (undersköterskor och vårdbiträden) minskade från 76,6 % till 74,6 %. Totalt var ökningen i de tio största yrkesgrupperna 781 medarbetare, vilket motsvarar drygt 75 % av Malmö stads totala ökning av antal månadsavlönade medarbetare under 2015.