Anställningsformer

Av samtliga månadsavlönade var 20 590 (85,7%) tillsvidareanställda och 3 442 (14,3%) tidsbegränsat anställda. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under avsnittet Andel timavlönade timmar ska halveras.

Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med 3,6 % (710) och antalet tidsbegränsat anställda med 10,3 % (321).  Ökningen av antalet tidsbegränsat månadsanställda under 2015 beror bland annat på lägre omfattning av timavlönade anställningar. I diagrammet nedan visas utvecklingen sedan 2011. Andelen tidsbegränsat anställda av de månadsavlönade medarbetarna har ökat med 3 procentenheter sedan 2011. Läs mer under avsnittet Andel timavlönade timmar ska halveras.

Andelen tillsvidareanställda översteg 80 % på samtliga förvaltningar, med undantag för sociala resursförvaltningen.  De förvaltningar som har de största yrkesgrupperna och flest medarbetare hade också den högsta andelen medarbetare med tidsbegränsad anställning.

Av de månadsavlönade kvinnorna hade 86,9 % en tillsvidareanställning 2015, vilket var en minskning i jämförelse med föregående år (87,2 %). Av de månadsavlönade männen hade 81,6 % en tillsvidareanställning 2015, vilket också var en minskning i jämförelse med föregående år (83,9 %).

Antalet tidsbegränsat anställda ökade i sex av de tio största yrkesgruppen. Flest av de tidsbegränsat anställda var barnskötare, vårdbiträdena och behandlingsassistenter/socialpedagogerna. Ökningen av de förstnämnda beror på minskat antal timavlönade samt en ökad sjukfrånvaro i yrkesgrupperna. Ökningen av tidsbegränsat anställda behandlingsassistenter/socialpedagoger beror på det ökade behovet av boende och stöd för ensamkommande barn under 2015.