Ledningssystem för kompetensförsörjning

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att säkerställa att rätt kompetens finns på både kort och lång sikt för att utföra verksamheternas uppdrag och nå målen. För att ha möjlighet att säkerställa kvaliteten och kunna jämföra kommunens kompetensutmaningar och få samverkansvinster behövs ett gemensamt ledningssystem för kompetensförsörjning med gemensamt arbetssätt och gemensamma definitioner. Ledningssystemet knyter samman och åskådliggör det övergripande arbete som redan pågår i flera förvaltningar kring kompetensförsörjning. Process- och förankringsarbetet har pågått under hösten och ärendet var redo för beslut i januari 2016.