Intern rörlighet

En av målsättningarna med arbetet kring arbetsgivarvarumärket är att möjliggöra och uppmuntra till en intern rörlighet som ger en positiv effekt på både medarbetarens och organisationens utveckling.

Under 2015 uppgick den interna rörligheten mellan förvaltningarna för samtliga månadsavlönade medarbetare (både tillsvidare- och tidsbegränsat anställda) till drygt 900 medarbetare. Den interna rörligheten, inkluderat rörlighet inom respektive förvaltning, uppgick till cirka 4 900 månadsavlönade medarbetarare. Den största interna rörligheten inom enskilda förvaltningar återfanns inom de tre skolförvaltningarna och sociala resursförvaltningen. Orsaker till intern rörlighet kan även bero på omorganisationer eller byte av arbetsplats för tidsbegränsat anställda då vikariat upphör.