Extern bemanning

2008 fastställde kommunstyrelsens arbetsgivarutskott riktlinjer vid anlitande av bemanningsföretag. Restriktivitet gäller vid anlitande av externa bemanningsföretag och vid behov av vikarier ska förvaltningarna i första hand anlita redan anställda vikarier med månadslön. Vid behov av vikarier för sjuksköterskor ska i första hand kommunens egen resurs BUMS (Bemanning-Uthyrning-Malmö-Sjuksköterskor) användas.

Den totala kostnaden för externa bemanningsföretag minskade för tredje året i rad och uppgick till 10,3 miljoner kronor. I första hand var det sjuksköterskor som anlitades genom extern bemanning och kostnaderna uppgick till drygt 4 miljoner kronor under 2015 (exkl. BUMS).