Chefsförsörjning

Chefsförsörjning innebär att ta tillvara och stimulera intresset för ledarskap, men även att kvalitetssäkra rekryteringen och utveckla chefer för ett hållbart ledarskap. Under 2015 avslutades det 11:e Framtida ledare-programmet med 44 deltagare från samtliga förvaltningar i Malmö stad.  Programmet är en kommungemensam satsning där förvaltningarna gör ett urval av deltagare med potential för att bli chefer, vilka sedan går ett program omfattande 27 dagar över ett och ett halvt års tid.

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling handlar om att stärka och utveckla befintliga chefers personliga och professionella ledarskap, i syfte att öka kvaliteten i verksamheten. Varje år omsätts ca 100 chefer. Under 2015 genomfördes en kommungemensam introduktionsdag för nya chefer. Förutom den kommungemensamma introduktionen får cheferna även en mer förvaltningsspecifik introduktion på den egna förvaltningen.

Övriga återkommande kommungemensamma aktiviter som genomfördes för chefer under 2015 var Ledarskapsdagen som samlar alla chefer vid ett tillfälle per år, organiserat mentorskap, frukostseminarier på olika teman samt fördjupad ledarskapsutveckling i form av The Human Element. Under 2015 utökades utbudet av ledarskapsutvecklingsinsatser med två nya koncept; chefsgrupper och ett program för exekutiva chefer. Det senare har tagits fram och genomförs i samarbete med Göteborg stad.