Medarbetare och arbetad tid

Den arbetade tiden omräknat till heltid (beräknat på 40 tim./v) inom ramen för flyktingmottagandet i Malmö stad, uppgick i december 2015 till cirka 1 200.  Det var medarbetare vid sociala resursförvaltningen som stod för majoriteten av den arbetade tiden (c:a 1 180), men även medarbetare vid Stadsområdesförvaltning Norr och gatukontoret var involverade i arbetet. Nedanstående diagram visar i jämförelse med 2014 ökningen av den arbetade tiden med början i augusti 2015.

Merparten av de medarbetare som arbetade med Malmö stads flyktingmottagande under hösten var timavlönade. Under december 2015 var det 1 116 timavlönade medarbetare, vars arbetade tid omräknat till heltid (40 tim./v) motsvarade 723. Under samma månad var 405 månadsavlönade tidsbegränsat anställda, vars arbetade tid omräknat i heltid (40 tim./v) motsvarade 375. 120 medarbetare var under december 2015 tillvidareaanställda, vars arbetade tid omräknat i heltid (40 tim./v) motsvarade 94,5.

Som framgår av diagrammet nedan, ökade övertidsuttaget kraftigt bland de medarbetare som arbetade med flyktingmottagandet under september månad. Det var fortsatt högt, i jämförelse med 2014, året ut men minskade i slutet av året.