Central krisledning

Den 14 september aktiverade Malmö stad den centrala krisledningen för att stödja sociala resursförvaltningen och den 6 oktober beslutades att Malmö stad skulle gå upp i krisnivå 2: allvarlig händelse. Flera av Malmö stads förvaltningar involverades i uppdraget att möta det ökade behovet av ensamkommande barn i Malmö.

Serviceförvaltningen skapade en särskild organisation för att bland annat  ordningsställa och utrusta nya boenden. Förvaltningen har sett över statuts på lokaler, tekniska installationer, säkerhet och brand, sophantering och åtgärdat akuta skador.

Skolrestauranger vid serviceförvaltningen lagade och levererade mat till boenden för ensamkommande barn.

Stadskontoret ansvarade för att organisera den centrala krisledningen.

Gatukontoret ansvarade för dygnet-runt bemanning av ankomstcentralen på Posthusplatsen som användes under perioden 8 oktober – 7 december.

Fritidsförvaltningen iordningsställde de fritidsanläggningar som användes till boenden under hösten och försåg dem med fritids- och lekutrustning. Stadsområdesförvaltningarna hade ökade insatser för att utreda barn som hade anknytning i stadsområdena samt gav stöd till sociala resursförvaltningen.

Stadsområdesförvaltning Norr hade ett särskilt ansvar för vägledande insatser på Malmö C och Posthusplatsen.

Fastighetskontoret arbetade med att anskaffa tillfälliga ankomstboenden.

Grundskoleförvaltningen tog under året emot 1 252 nyanlända elever i grundskoleålder vilket kan jämföras med 665 barn under 2014.

Stadsområdesförvaltningarna beskriver att det under hösten var en markant ökning av besökare på kommunens mötesplatser för barn och unga och även mötesplatser som erbjuder samhällsvägledning