Boende och stöd till ensamkommande barn

Under 2014 kom 1 567 ensamkommande barn till Malmö, vilket motsvarar cirka 30 barn i veckan. Under 2015 kom cirka 14 500 ensamkommande barn till Malmö vilket motsvarar cirka 280 barn per vecka. Ökningen mellan åren uppgick därmed till 825 %.

Under hösten (augusti-december) ökade antalet ankommande barn i genomsnitt till 100 barn per dygn. Registrering hos Migrationsverket dröjde och likaså genomförandet av anvisning till annan kommun. Under dessa månader var det cirka 2 000 barn varje dygn i Malmö som var i behov av boende och stöd.