Timavlönade medarbetare – könsfördelning

De timavlönade medarbetare som är kvinnor stod för huvuddelen av såväl antal unika medarbetare som andelen i tid i jämförelse med männen. Vårdare var den grupp som hade störst andel timavlönade män och där stod männen för en knapp tredjedel av den timavlönade närvarotiden.

YrkeAndel timavlönade av all närvaro %-förändring
2014-2015
Antal unika timavlönade medarbetare 2015 Fördelning timavlönade timmar 2015 
Totalt 2015Totalt 2014TotaltKvinnorMänKvinnorMän
Vårbiträde dag/natt22,3%29,6%-24,7%128738076,70%23,30%
Vårdare dag/natt14,0%17,0%-17,6%66629468,40%31,60%
Barnskötare8,1%11,6%-30,2%109030379,10%20,90%
Undersköterska dag/natt4.7%6,0%-21,7%5409584,60%15,40%

I kolumnerna till vänster visas andel arbetade timavlönade timmar av totalt antal arbetade timmar för de fyra största yrkeskategorierna, genomsnitt januari – december och procentuell förändring 2015 jämfört med 2014. I kolumnerna i mitten visas antal unika timavlönade medarbetare uppdelat per kön och i kolumnerna till höger visas fördelningen av antalet timavlönade timmar mellan kvinnor och män.

Det har skett en liten förändring vad gäller könsfördelningen inom dessa grupper, andelen timmar (av totalt antal timavlönade timmar) utförda av män har ökat något i jämförelse med 2014.