Personalredovisning 2015

bildframsida

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 24 000 medarbetare inom 400 olika yrken. Varje dag ger medarbetarna Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdtjänster med hög kvalitet.  Det är därför viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö så att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens.

2000
Nya medarbetare

Under perioden september till december rekryterades cirka 2 000 nya medarbetare för att ge boende och stöd till de ensamkommande barnen.

Läs mer
Liselott Nilsson
HR-direktör

Liselott Nilsson

HR-direktör Liselott Nilsson berättar om de utmaningar och positiva händelser hon sett under året, som till exempel att antalet timavlönade har fortsatt att minska.

34 % medarbetare med utländsk bakgrund

Andelen medarbetare i Malmö stad som har utländsk bakgrund har ökat i jämn takt sedan 2008.

Läs mer
Minskning av timavlönade

Under 2015 har andelen timavlönade minskat för andra året i rad, framför allt inom vård och omsorg och förskolan.

Läs mer