Höjdpunkter

varje droppe5

Här kommer några höjdpunkter ur Malmö stads miljöredovisning 2015.

Varje droppe räknas hos MKB

Dania Halime och Sanna Nezami från Holmaskolans elevråd inledde projektet Varje droppe genom att noggrant läsa av varmvattenmätarna i Holmas fyra undercentraler. Varje droppe uppmuntrar de boende att minska sitt användande av varmvatten, eftersom det står för en stor del av energiförbrukningen i flerbostadshus. Värdet av den minskade varmvattenförbrukningen går till barnen i Holma. Varje droppe som MKB:s kunder sparar omvandlas till extra språkutflykter för barnen – ett av de mest effektiva sätten att stärka språkutveckling.

Cykling utan ålder

Flera äldreboenden inom Malmö stad erbjuder sedan våren 2015 de boende att följa med på cykelturer runtom i Malmö. Initiativet kom från Malmöbon Kalle Albjär och kallas för Cykling utan ålder. Idag har Malmö stad köpt in fem cyklar som äldreboendena kan hyra, och det är garanterat ett positivt avbrott som erbjuds de äldre. ”Projektet knyter samman olika grupper; de boende på äldreboendena, kommunen, de frivilliga cykelpiloterna och personalen på boendena”, säger Kalle.

Stadsfastigheter minskar energianvändningen

Stadsfastigheter har arbetat målmedvetet med att sänka energianvändningen i Malmö stads egna byggnader sedan en lång tid tillbaka, och det har gett resultat. Under 2014 var den genomsnittliga energianvändningen 23 procent lägre jämfört med basperioden 2001-2005. I stort handlar arbetet om att se över ventilation, värme, belysning och vattenanvändning precis som bilden från Värner Rydénskolan visar. Med de enklaste insatserna gjorda, blir utmaningen nu att fortsätta energieffektiviseringen i samma tempo.

Luften bättre på Amiralsgatan tack vare MalmöExpressen

Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan MalmöExpressen började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent visar mätningar som miljöförvaltningen gjort. Halterna av kvävedioxid har under många år varit högre än gällande miljökvalitetsnormer på Amiralsgatan. Sedan Busslinje 5 blev MalmöExpressen med gashybridbussar och separat körfält större delen av vägen har trafikflödet minskat med cirka 2 500 fordon per dygn, vilket tillsammans gett renare luft.

Amerikanska regnbäddar testas i Malmö

I kvarteret Oket vid Folkets Park i Malmö testas nu regnbäddar som ska bidra med vattenhållande och renande egenskaper men också med grönska och fartdämpning. Allt började med att man på gatukontoret inspirerades av Portland i USA, en stad som arbetat mycket med just regnbäddar längs gatorna för att mildra skyfall. Två olika slags bäddar av pimpsten respektive grus testas nu i Malmö. Varianterna ska sedan utvärderas för att se vad som passar Malmö bäst, berättar projektledare Karin Sjölin.

Strandäng på taket prisad

MKB-kvarteret Koggen i Västra Hamnen har inte ett vanligt tråkigt tak. Tillsammans med innovationsmyndigheten Vinnova satsade MKB tre miljoner kronor på biologisk mångfald genom projektet BiodiverCity. På hustaken i kvarteret planterades växter som vanligtvis brukar finnas på en strandäng. ”Under våren och sommaren är taket otroligt vackert i olika toner av rosa och lila”, berättar byggprojektledare Maria Nilsson. Strandängstaket lockar inte bara till sig djurlivet i området utan gillas även av människor och tilldelades årets Scandinavian Green Roof Award 2015.

Ekologiskt ökar i Norr

Verksamheterna i Stadsområde Norr ökade under 2014-2015 sina inköp av ekologiska livsmedel rejält. Äldreboendet Västergård ökade till exempel den ekologiska andelen med hela 22 procent. ”Det är medarbetarna på våra särskilda boenden som har tagit ett stort ansvar för att vi ska kunna nå våra mål”, berättar enhetschef Susann Svensson. Totalt sett är andelen ekologiska livsmedel och varor som köps in i hela Malmö stad runt 55 procent. Den senaste tidens ökning beror bland annat på de nya avtalen med fler ekologiska produkter till bra pris.

Kvartersnära återbrukscentral på Lindängen

I slutet av november 2015 öppnade VA SYD Sveriges första kvartersnära återbrukscentral ReTuren på Lindängen. På ReTuren kan de boende i området lämna exempelvis farligt avfall, elavfall, skrot, frityrolja, textilier och lampor, men också byta böcker, husgeråd, kläder och mindre möbler. Det ordnas även workshopar och andra arrangemang där. Förhoppningen är att ReTuren, som håller öppet fyra vardagar samt söndagar, ska bli en ny mötesplats i Lindängen.