Miljöredovisning 2015

Foto Johan Bävman

Varje år sammanställs hur arbetat går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen. Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad den 17 december 2009. Miljöläget i Malmö följs löpande upp på Malmös Miljöbarometer.

Kerstin Åkerwall
Miljödirektör

Kerstin Åkerwall

Klimatet är vår tids ödefråga. Vår stad måste bli mer motståndskraftig mot temperaturökningar, havsnivåhöjning och kraftiga regn. Malmös kommande Skyfallsplan ska visa vägen och det behövs.

Cykling utan ålder

Flera äldreboenden inom Malmö stad erbjuder sedan våren 2015 de boende att följa med på cykelturer runtom i Malmö. Initiativet kom från Malmöbon Kalle Albjär och kallas för Cykling utan ålder.

Läs mer
Ekologiskt ökar i Norr

Verksamheterna i Stadsområde Norr ökade under 2014-2015 sina inköp av ekologiska livsmedel rejält. Äldreboendet Västergård ökade till exempel den ekologiska andelen med hela 22 procent.

Läs mer
Se statistik löpande
MIljöbarometern

Se statistik löpande

Miljömålen i Malmö följs upp löpande på Malmös Miljöbarometer, här får du tillgång till statistik och fakta om Malmös miljöarbete.
Besök Miljöbarometern