Antal medarbetare

Under året uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 23 730. Medelantalet medarbetare har ökat med 925 jämfört med 2014. Medelantalet medarbetare är det genomsnittliga antalet medarbetare för året, omräknat till antal årsarbetare.

Den 31 december 2015 var 24 032 medarbetare månadsavlönade, varav 76,3 % kvinnor och 23,7 % män, vilket innebar en ökning med 1 031 jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av skolan samt det ökade behovet av boende och stöd för ensamkommande barn. Av samtliga månadsavlönade var 20 590 tillsvidareanställda, 77,5 % kvinnor och 22,5 % män, vilket utgjorde 85,7 %. Antalet tillsvidareanställda ökade med 710 medarbetare under 2015. Medelåldern för medarbetarna uppgick 2015 till 44,6 jämfört med 43,5 föregående år. För såväl kvinnor som män har medelåldern ökat något. För kvinnor var den 45,1 år 2015 jämfört med 43,6 år 2014. För män var medelåldern 44,0 år 2015 jämfört med 43,5 år 2014.

Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarade totalt 13 310 medarbetare eller 55,4 % av medarbetarna.

ANTAL MÅNADSAVLÖNADE INOM DE 10 STÖRSTA YRKESGRUPPERNA   
Antal totaltAndel kvinnorAndel
män
Undersköterska, äldreomsorg292590.5%9.5%
Barnskötare260388.4%11.6%
Förskollärare179994.2%5.8%
Vårdare, gruppboende120573.3%26.7%
Lärare grundskola, tidigare år108083.2%16.8%
Vårdbiträde, äldreomsorg99679.8%20.2%
Socialsekreterare92588.3%11.7%
Lärare grundskola, senare år63866.8%33.2%
Behandlingsassistent/socialpedagog57462.4%37.6%
Lärare gymnasium, allmänna ämnen56559.1%40.9%