Omsättning och resultat – kommunens företag

Kommunens företag omsatte 5 863 Mkr under perioden att jämföras med 5 651 Mkr under föregående år. Företagen är följande:

OMSÄTTNING, MKR   
20152014ÄGARANDEL
MKB-koncernen20181898100%
SYSAV-koncernen84382546%
VA Syd (kommunalförbund)996101967%
CMP, Copenhagen Malmo Port80179128%
Räddningstjänsten Syd (kommunalförbund)29429260%
Malmö Kommuns Parkering AB297274100%
Sydvatten AB27727134%
Malmö Live Konserthus AB155103100%
Vagnparken i Skåne AB9293100%
Malmö Stadsteater AB9085100%

Företagens resultat (innan bokslutsdispositioner och skatt) har totalt sett minskat till 378 Mkr jämfört med 425 Mkr 2014. Det ska dock noteras att Malmö Stadsteater AB och Malmö Live Konserthus AB för 2015 inte erhållit något driftbidrag från Malmö stad såsom skett tidigare år. Finansiering för 2015 har istället skett genom koncernbidrag vilket minskat ovan nämnt resultat med totalt cirka 163 Mkr. Således ska 163 Mkr adderas till de 378 Mkr för att kunna jämföras med föregående års resultat om 425 Mkr. Större vinster redovisas av Copenhagen Malmö Port AB med 72 Mkr (90 Mkr 2014) samt MKB-koncernen med 378 Mkr (278 Mkr 2014).