Investeringsverksamhet

Investeringsnivån är fortsatt hög med en låg grad av skattefinansiering.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Investeringsvolym

Under året uppgick investeringsverksamheten till 1 961 Mkr vilket var cirka 330 Mkr lägre än föregående år. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till 1 976 Mkr per år. Diagrammet till höger visar utvecklingen av motsvarande femårsgenomsnitt de senaste åren.

Investeringsvolymen har varit stigande under de senaste åren men om investeringarna sätts i relation till verksamhetens kostnader blir ökningen inte lika markant, vilket framgår av nedanstående diagram. Under 2010-talet har investeringsvolymen legat runt 11 % av verksamhetens kostnader.

Försäljning av tillgångar

Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt 444 Mkr vilket var 115 Mkr högre än under föregående år. Merparten av försäljningarna, 369 Mkr, avsåg exploateringsfastigheter.

Finansiering av investeringar

Hur investeringsverksamheten finansieras har en avgörande inverkan på kommunens ekonomiska utveckling och ställning. Förenklat kan investeringarna finansieras på tre sätt: skattefinansiering genom avskrivningar och överskott i den löpande verksamheten, försäljning av andra tillgångar exempelvis fastigheter eller finansiering genom minskade finansiella tillgångar och/eller ökade skulder.

Av diagrammet framgår att skattefinansieringen minskat medan en allt större andel finansierats genom minskad likviditet och ökad skuldsättning.

Bakom denna utveckling ligger inte ökade investeringsvolymer utan snarare allt lägre resultatnivåer i kombination med lägre försäljningsinkomster.

Objektsgodkännande

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från Kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall Kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under året har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 665 Mkr. Nedanstående tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande gällande pågående och avslutade investeringsprojekt.

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN        
TotalkalkylDriftskonsekvenser
ObjektBeslutsdatumBeslutPrognosAvvikelseUtfall 2015BeslutPrognosAvvikelse
MalmöringenKF 2011-02-1788102.8-14.874.724.126.5-2.4
ScaniabadetKS 2012-02-0147.947.908.45.255.7-0.5
Allmän platsmark Malmö LiveKS 2012-05-304342131.95.56.8-1.3
Millenieskogen KS 2012-08-153940.2-1.239.54.14.10
NobeltorgetKS 2013-01-1628.928.9010.32.52.50
Lokalgator och park inom Limhamns lägeKS 2013-02-0638.338.3024.20.70.70
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)KF 2013-06-1878.478.4041.99.37.81.5
Utbyggnad Norra HamnenKF 2013-08-29260260035.716160
Underhåll av broar på Inre Ringvägen och andra 60- och 70-talsbroarKS 2013-09-043737.3-0.337.32.82.80
Bärighetsombyggnad av gatorKF 2013-09-19105.5108.6-3.1108.68.18.10
Omb Trafikplats SpillepengenKF 2013-09-193133130302.818.516.71.8
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3KS 2013-09-04303001.71.31.30
Slussplan KS 2013-11-0616.617.7-1.117.121.40.6
Vintrie ParkKS 2013-11-0628.829.9-1.126.63.43.10.3
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123KS 2013-11-2721.322.6-1.310.41.51.40.1
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområdeKS 2013-11-2741.041.0018.65.841.8
Hyllie vattenparkKS 2013-11-2727.927.90323.23.20
Kvarteret spårvägen KF 2014-02-27117.5129.3-11.879.48.68.50.1
Industrigatan KS 2014-02-0525.725.702.92.32.30
Cykelbana NobelvägenKS 2014-02-0525.925.901.082.12.7-0.6
Ridanlägging KlagshamnKF 2014-04-245850848.6000
Södra VattenparkenKS 2014-04-0235.535.5040.80.80
PosthusplatsenKS AU 2014-06-2326.526.5025.72.92.90
KanalspontKS 2014-09-0315.315.3010.31.11.10
Kvarteret GäddanKF 2014-09-2521021003019.2190.2
Naturområde o lekplats ÄngsövägenKS 2015-02-04212100.92.120.1
Park o gator skola HyllieKS 2015-02-0434.537.7-3.29.42.72.70
Park, grönstråk, överfarter mm GottorpKS 2015-05-2715.215.206.51.21.20

Kommentarer till objektsgodkännande Tekniska nämnden

 • Malmöringen: Kalkyler indexuppräknade med 2% sedan 2010-2014 vilket ger 9 Mkr, 2 Mkr inlagt för marklösen. Ökningen beror delvis på att projekttiden förlängts med två år, därmed blir det något högre indexering. Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum för Malmö Stads delar beräknas just nu till 2017-12-31 för Rosengård och 2017-12-31 Östervärn. Bidrag betalas ut till Trafikverket som själva bygger stationerna.
 • Kvarteret Spårvägen: Fördyrningar pga större sanerings- och rivningsarbeten än förväntat.
 • Park o gator skola Hyllie: Överklagad markentreprenad som orsakat förseningar och gjort att upphandlad entreprenad blivit dyrare än kalkyl.

 

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN NÄMNDEN        
TotalkalkylDriftskonsekvenser
Objekt BeslutsdatumBeslutPrognosAvvikelseUtfall 2015BeslutPrognosAvvikelse
Förskola Hyllie/Arkitektgatan KS 2011-03-0149.343.415.943.41
KS 2011-08-17
Tillbyggnad av Tornhuset, WMU KF 2012-11-2272115.8-16.8115.8
KF 2014-03-2727
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus KF 2011-10-27750915-115.591448.5462.5
KF 2014-02-2749.5
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus *KF 2011-10-279491391
Malmö Live teknik KS 2012-09-054845.6045.6
Pilbäcks skolan/Tygelsjöskolan KF 2011-12-2117015911158.5
Strandskolan KS 2012-04-304745.81.245.7
LSS-boende Hagstorp KS 2012-05-302928.60.428.1
Förskola SofielundKS 2012-08-153436-232.4
Munkhätteskolan ombyggnadKF 2012-09-06140141.8-1.8118.0
HylliebadetKF 2012-11-22349356-7355.636360
Akvariet Malmö museer KS 2012-11-2746.548.5-247.1
Maria förskolaKS 2013-04-0248.641.47.241.4
Parkens förskolaKS 2013-04-0226.527-0.526.6
Gånglåtens förskola KS 2013-05-084946345.4
Rörsjöskolans flexiförskola KS 2013-05-2935.2035.22.1
Lorensborgsskolan KS 2013-08-1443.6412.614.3
VindkraftKS 2013-11-063736.10.936.1
Ängsslätt/Myggans förskola och tandpoliklinik KS 2013-11-0639.744-4.39.3
Carl Gustafs förskola KS 2013-11-063434.3-0.334.3
Stapelbäddens flexiskola KF 2013-11-2817018014132.1
KF 2014-05-2224
LSS-boende Särslövsvägen KS 2013-11-062634-830.6
LSS-boende Dukatgatan KS 2013-11-274232.59.532.4
Svansjöns förskolaKF 2014-02-275555045.1
Ellstorps förskola KS 2014-03-05180180
Djupadalsskolan KS 2014-04-30300.829.20.8
RosengårdsskolanKS 2014-04-3019.540-20.531.6
RisebergaskolanKF 2014-05-22163.91621.977.5
GeijersskolanKF 2014-05-22217.118037.180.8
Glasugnens skola KF 2014-05-222302012998.9
Nya Hyllie skola KF 2014-05-222702442656.2
Almängens förskolaKS 2014-05-274949015.8
Vindkraftverk nr 2KS 2014-09-03494630.4
Malmö Opera, Musikteater, Stadsteater KF 2014-10-2369.169.1036.5
Gottorps skola o förskola KF 2015-02-053493004973.7
Stapelbäddens idrottshallKS 2015-02-043434025.1
Hammarsparks förskola KS 2015-02-0417.589.56.7
Rörsjöns nya förskolaKS 2015-02-04494907.7
Kalkbrottets förskolaKS 2015-02-044545017.7
Förskola Idun 1 Hyllie KS 2015-05-27252415.6
Kulladalsskolan byggnad FKS 2015-05-27282802.9
Förskola GranbackenKS 2015-08-12474704.7
EKONOMISKT AVSLUTADE 2015
Latinskolan KF 2011-02-17150221-41221
KF 2011-12-2131
LSS-boende, ChaufförenKS 2011-09-072924.34.724.3
Förskola Stångbönan KS 2011-09-0728.731-2.331
Förskola Pilevallsvägen KS 2012-11-073633.32.733.3
Värner Rydénskolan KS 2013-02-061720.9-3.920.9
Förskola Bastionen KS 2012-05-303045.3-15.345.3
Södertorps förskolaKS 2013-04-0216.116.3-0.216.3
Bellevuegårdens förskola KS 2013-04-024941840.4

Kommentarer till objektsgodkännande Servicenämnden

 • Tillbyggnad av Tornhuset/WMU: Prognosen justerades under hösten 2014 till 112 Mkr med hänvisning till avvikelserapport SN-2014-1665 tillsänd kommunstyrelsen november 2014 där svårigheterna kopplade till projektets ultimata akitekttävling beskrivs utförligt. Utöver redan nämnda kostnader justerades under sommaren 2015 prognosen till 115 Mkr beroende på kostnader för anpassning i lokalerna samt krav från entreprenören om ökat arvode. I projektets slutfas har ytterligare kostnader avseende anpassningen av lokalerna tillkommit.
 • Malmö Live: Projektet slutbesiktigades och invigdes under 2015, dock återstår slutreglering av entreprenaden. I juli månad 2015 sänktes slutprognosen från 1 030 mnkr till 1 006 mnkr beroende på att kreditivräntan samt indexkostnaderna blev lägre jämfört med tidigare prognos. Prognosen reviderades då projektet blev klart enligt tidplan och kunde godkännas i samband med slutbesiktningen. Utfallet ligger i nivå  med slutprognos då serviceförvaltningen inväntar intäkter avseende P-inlösen från fastighetskontoret samt P-Malmö.
 • Hylliebadet: Hylliebadet invigdes och öppnades för allmänheten i augusti 2015. Slutbesiktningen skedde i maj månad. Provkörning av anläggningen skedde under sommaren inför invigningen. Kostnaden för badet var vid objektsgodkännandet 349 mnkr. I den summan ingick inte vissa egeninvesteringar för extra energisatsningar samt fritidsförvaltningens egna verksamhetskostnader. Prognosen höjdes under 2014 till 354 mnkr exklusive nämnda egeninvesteringar och tillkommande önskemål från hyresgästen. Fördyringen beror bland annat på förbättrad vattenrening och ventilation. Prognosen per 151231 uppgår till 356 mnkr varav 900 tkr avser sanktionsavgift då badet ej hade erhållet startbesked innan verksamheten fick tillgång till lokalerna.
 • Akvariet Malmö museer: Ombyggnaden slutfördes i början av 2015 och och akvariet öppnade för allmänheten i början av maj månad.
 • Rörsjöskolans flexiskola: Grundskoleförvaltningen har till följd av markföroreningar stoppat projektet och kommer sannolikt inte att gå vidare med uppdraget varför prognosen är noll. Under hösten 2015, blev det klart med miljöförvaltningen hur föroreningarna ska hanteras och sanering kommer att utföras. Därefter kommer beslut på framtida inriktning för skolan.
 • Ängsslätt/Myggans förskola och tandpoliklinik: Prognosen är höjd till följd av en utdragen projektering och detaljplanärende samt högre upphandlat pris än budgeterat.
 • LSS-boende Särslövsvägen: I utfallet redovisas kostnader för arkeologiutgrävning som överföres till fastighetskontoret uppgående till 7 mkr.
 • Ellstorps förskola: Förskoleförvaltningen har valt att inte gå vidare med projektet pga av marksanering varför prognosen är satt till noll.
 • Rosengårdsskolan: Avvikelsen om 20,5 Mkr beror till största del av tilläggsbeställning från beställaren gällande ex brandskydd, extra målningsarbete, inredning, etappindelning för att undvika evakueringskostnader samt byte av belysning. (Information inhämtad från förvaltningen.)