Återställning av negativt balanskravsresultat 2014

År 2014 redovisade kommunen ett balanskravsresultat på -193 Mkr. Enligt kommunallagen skall ett negativ resultat återställas under de följande tre åren.

Med det nu redovisade resultatet för 2015 kommer hela underskottet från 2014 att kunna återställas under året.