Översikt över redovisat resultat

Belopp i Mkr.

Tabell_översikt över redovisat resultat