Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)    
Belopp i tkrInvesterings-utgiftInvesterings-bidragNetto-investering
NÄMND/VERKSAMHET201520152015
Kommunfullmäktige48048
Kommunstyrelsen80369080369
Hamnanläggningar19932019932
Servicenämnd*1031984284441003540
Teknisk nämnd719698319443400255
Miljönämnden4400440
Stadsbyggnadsnämnd138301383
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd**9060906
Grundskolenämnd 4081535440461
Förskolenämnd23940023940
Kulturnämnd1699150116490
Fritidsnämnd655706557
Social resursnämnd379003790
STADSOMRÅDESNÄMNDER
Norr9790979
Öster139301393
Söder155501555
Väster687806878
Innerstaden347603476
SUMMA NÄMNDERNA19611343487421612392
Finansförvaltning000
TOTALT19611343487421612392