Ekonomidirektören har ordet

Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson berättar om Malmö stads ekonomiska resultat under 2015. Årets resultat blev +563 Mkr och därmed kan hela underskottet från 2014 återställas. Jan-Åke berättar även om investeringarna som kommunen gjort under året och om verksamheternas ekonomi.