Årsredovisning 2015

Omslagsfoto_ÅR_2015_webb

Malmö stads årsredovisning är en årlig sammanställning för kommunens verksamheter där vi följer upp både hur det gått ekonomiskt och hur det har gått med måluppfyllelsen för verksamheterna.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

"Vi lägger ett minst sagt händelserikt år bakom oss. Resultatet för 2015 är mycket positivt med ett överskott på 563 miljoner kronor. Därmed kan hela underskottet från 2014 återställas. Malmö fick också återigen högsta betyg av världens ledande kreditvärderingsinstitut. Det visar att den ekonomiska styrningen är god."

Jan-Åke Troedsson
Ekonomidirektör

Jan-Åke Troedsson

Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson berättar om Malmö stads ekonomiska resultat under 2015. Årets resultat blev +563 Mkr och därmed kan hela underskottet från 2014 återställas. Jan-Åke berättar även om kommunens investeringar under året och hur verksamheternas ekonomi ser ut.

+563 Mkr
Resultat 2015

Efter det negativa resultatet 2014 vände utvecklingen och årets överskott blev det största sedan 2009. Årets resultat uppgick till +563 Mkr jämfört med -149 Mkr föregående år.

Läs mer
322 574 Malmöbor

Vid årsskiftet 2015/2016 omfattade den totala befolkningen 322 574 personer i Malmö, vilket är en ökning med 4 467 personer under 2015. Av dem är 163 619 kvinnor och 158 955 män.

Läs mer