2015 – Året då hela Malmö kraftsamlade

Posthusplatsen_151019
+563 Mkr
Ekonomi i balans

Efter det negativa resultatet 2014 vände utvecklingen och årets överskott blev det största sedan 2009. Årets resultat uppgick till +563 Mkr jämfört med -149 Mkr föregående år.

Läs mer
2000
Nya medarbetare

Under perioden september till december rekryterades cirka 2 000 nya medarbetare för att ge boende och stöd till ensamkommande barn i Malmö.

Läs mer
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin berättar om ett minst sagt händelserikt år och berättar bland annat om flyktingmottagandet. Malmö hamnade snabbt i fokus genom sitt geografiska läge och intensiva arbete i den akuta flyktingsituationen. Staden aktiverade krisledningen för att hantera den ansträngda situationen då det kom väldigt många fler ensamkommande barn än vanligt. På kort tid rekryterades ett stort antal nya medarbetare och flera boende öppnades upp.

Luften bättre på Amiralsgatan tack vare MalmöExpressen

Luftkvaliteten på Amiralsgatan har blivit bättre sedan MalmöExpressen började rulla i juni 2014. Kvävedioxidhalterna har minskat med åtta procent och trafikflödet minskat med cirka 2 500 fordon per dygn.

Läs mer
Utbildningsnivåerna hos Malmöborna ökar

Allt fler Malmöbor har eftergymnasial utbildning och det gäller kvinnor/män med utländsk/svensk bakgrund. Exempelvis har andelen med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning 2007 ökat med 5 procentenheter till 37 % 2013.

Läs mer