Arbetsgivarvarumärket – employer branding

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke – employer branding. Syftet är att skapa intresse för att arbeta i organisationen.

Det är angeläget att jobba med arbetsgivarvarumärket eftersom tillgången på kvalificerade medarbetare i många viktiga yrkeskategorier är begränsad. För att attrahera rätt medarbetare i framtiden, är det viktigt att berätta varför de ska välja Malmö stad som arbetsgivare.

Under året har arbetet med sociala medier utvecklats och i maj lanserades kontot @jobba_i_malmostad på Instagram. En medarbetare får under två veckor berätta om sin arbetsvardag genom bilder och text. Intresset från medarbetarna att vara ambassadör har varit stort och kölistan sträcker sig till februari 2016. Instagram riktar sig i första hand till ungdomar och för Malmö stad är det ett sätt att visa upp den mångfald av olika yrken som finns i organisationen.

Ett annat sätt att locka ungdomar till att välja Malmö stad som arbetsgivare i framtiden är sommarpraktiken Ung i sommar. Under 2014 tog verksamheterna emot 1 607 ungdomar i fyra veckors praktik både genom Ung i sommar (1 142) och Sommarpraktikprojektet (465). Praktikanterna får ersättning och erfarenhet av arbetslivet samt skapar nya kontakter. Syftet med praktiken är även att ge en meningsfull sysselsättning under sommaren.