Verksamheterna

Områdesprogam för ett socialt hållbart Malmö

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö är en femårig investering (2010-2015) för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst.

Läs mer
Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens verksamhet präglades under våren av organisationsförändringar.

Läs mer
Plan och stadsmiljö

Läs om tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämndens arbete under 2014.

Läs mer
Pedagogisk verksamhet

Året har präglats av ett intensivt arbete med att utveckla respektive organisation och dess interna processer, men även att utveckla samverkan med de övriga skolnämnderna och med andra interna och externa aktörer.

Läs mer
Kultur och fritid

Under året firades 100-årsjubileet av Baltiska utställningen som hölls i Malmö 1914. Och antalet registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen ökade med 17 st. Här kan du läsa mer om fritidsnämnden och kulturnämndens verksamheter.

Läs mer
Vård och omsorg

Här kan du bland annat läsa om individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, hur Malmö stad arbetar med hemlöshet och ekonomiskt bistånd.

Läs mer
2%
Integration och arbetsmarknad

Antalet arbetslösa i Malmö har, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik, minskat med 2 % sedan december 2013.

Läs mer