Stadsdirektören har ordet

Vad har Malmöbornas skattepengar använts till under 2014? Hör Malmö stads stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh berätta om så väl positiva händelser som utmaningar i Malmö under det gångna året.