Personalkostnader

2014 års löneöversyn genomfördes med samtliga organisationer och det genomsnittliga löneutfallet blev 2,71 %. Utfallet för medarbetarna blev 2,74 % för kvinnor och 2,63 % för män.

Medellönen för samtliga månadsanställda uppgick till 26 779 kr, vilket innebar en ökning med 2,24 % jämfört med föregående år. Medellönen för kvinnor ökade med 2,43 % till 26 520 kr och för män med 1,49 % till 27 637 kr.

Personalkostnaderna utgjorde cirka 56 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnadernas fördelning framgår i nedanstående tabell. I tabellens pensionskostnader ingår även ränta på avsatta pensionsmedel.

Personalkostnader, Mkr

 20142013201220112010
Totalt10 2399 5739 0678 6378 112
Lön 7 2346 7736 3295 9275 665
Sociala avgifter2 3262 0281 9411 8301 761
Pensionskostnader679772797880686