Antal medarbetare

collage-23

Bilder från Malmö stads Instagramkonto @jobba_i_malmostad

Under året uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 22 774. Medelantalet medarbetare har ökat med 1 027 jämfört med 2013. Medelantalet medarbetare är det genomsnittliga antalet medarbetare för året, omräknat till antal årsarbetare.

Medelantal medarbetare

Genomsnitt antal heltider
 20142013201220112010
Medelantal medarbetare, inkl visstidsanställda med timlön22 77421 74721 53620 89820 225

Den 31 december 2014 var 23 061 medarbetare månadsavlönade, varav 76,9 % kvinnor och 23,1 % män, vilket innebar en ökning med 1 440 jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av förskolan. Av samtliga månadsavlönade var 19 861 tillsvidareanställda, 77,5 % kvinnor och 22,5 % män, vilket utgjorde 86,1 %. Antalet tillsvidareanställda ökade med 776 medarbetare under 2014. Medelåldern för medarbetarna uppgick 2014 till 43,8 jämfört med 44,3 föregående år. För såväl kvinnor som män har medelåldern sjunkit något. För kvinnor var den 43,8 år 2014 jämfört med 44,3 år 2013. För män var medelåldern 43,7 år 2014 jämfört med 44,4 år 2013.

Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarade totalt 12 776 medarbetare eller 55,4 % av medarbetarna.

Antal månadsavlönade inom de 10 största yrkesgrupperna

 Antal totaltAndel kvinnorAndel män
Undersköterska, äldreomsorg289091,2%8,8%
Barnskötare245088,6%11,4%
Förskollärare183894,2%5,8%
Vårdare, gruppboende116574,7%25,3%
Lärare grundskola, tidigare år99682,7%17,3%
Vårdbiträde, äldreomsorg89181,3%18,7%
Socialsekreterare85787,2%12,8%
Lärare grundskola, senare år60165,7%34,3%
Lärare gymnasium, allmänna ämnen57659,4%40,6%
Handläggare, övergripande verksamhplanering51268,9%31,1%