Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 5 642 Mkr under perioden att jämföras med 5 402 Mkr under föregående år. De största företagen räknat efter omsättning, oreducerat från ägarandelar, är följande:

OMSÄTTNING, Mkr   
20142013Ägarandel
MKB-koncernen18871817100%
SYSAV-koncernen82582946%
CMP (Copenhagen Malmö Port AB)79171827,5%
VA Syd (kommunalförbund)101989170%
Malmö Stadsteater AB 8580100%
Malmö Symfoniorkester AB 10399100%
Malmö Kommuns Parkering AB274269100%
Räddningstjänsten Syd 29131160%
Sydvatten AB 27126834%

Företagens resultat efter bokslutsdispositioner och skatt har totalt sett ökat 2014 (353 Mkr) jämfört med 2013 (293 Mkr). Större vinster redovisas av Copenhagen Malmö Port AB med 90 Mkr (89 Mkr) samt MKB koncernen 229 Mkr (156).