Kommunens företag

5642
Omsättning och resultat

Kommunens företag omsatte 5 642 Mkr under perioden att jämföras med 5 402 Mkr under föregående år.

Läs mer
Malmö Live

Stort fokus ligger på det nya konsert- och kongressanläggningen, Malmö Live. Projektet är
resurskrävande och kräver stort engagemang från företagets sida. Verksamheten kommer
under 2015 att flytta till det nya konserthuset.

Läs mer
MKB

Totalt färdigställdes 385 lägenheter och vid årsskiftet pågick produktion av ytterligare
787 lägenheter.

Bild: Jaenecke Arkitekter

Läs mer