Investeringsverksamhet

Investeringsnivån fortsätter att öka likaså lånefinansieringen av investeringar.

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.

Investeringsvolym

Under året uppgick investeringsverksamheten till 2 300 Mkr vilket var en ökning med knappt 80 Mkr jämfört med föregående år.

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till 1 935 Mkr per år. Diagrammet nedan visar utvecklingen av motsvarande femårsgenomsnitt de senaste åren. Investeringsvolymen har varit stadigt stigande under de senaste åren men om investeringarna sätts i relation till verksamhetens kostnader blir ökningen inte lika markant, vilket framgår av nedanstående diagram.

Försäljning av tillgångar

Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt 329 Mkr vilket var betydligt mer än under föregående år då de uppgick till 114 Mkr. Av försäljningarna avsåg merparten, 269 Mkr, exploateringsområden.

Finansiering av investeringar

Under året finansierades investeringsverksamheten till 15 % av skattemedel. Försäljningar bidrag med 14 % och resterande 71 % fick finansieras genom att den finansiella nettoskulden ökade.

Finansieringen av investerings-verksamheten har successivt utvecklats mot minskade andelar skatte- och försäljningsfinansiering och en ökad andel finansiering med hjälp av minskad likviditet och ökad upplåning.

Bakom denna utveckling ligger inte ökade investeringsvolymer utan snarare allt lägre resultatnivåer i kombination med lägre försäljningsinkomster.

Objektsgodkännande

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.

Under året har beslut tagits gällande objektsgodkännande om 1 685 Mkr. Nedanstående tabeller redogör för en uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande gällande pågående och avslutade investeringsprojekt.

  Totalkalkyl Driftskonsekvenser 
ObjektBeslutsdatumBeslutPrognosAvvikelseUtfall 2014BeslutPrognosAvvikelseÅr
MalmöringenKF 2011-02-1788102.8-14.89.624.126.5-2.42017
ScaniabadetKS 2012-02-0147.947.908.65.255.7-0.52025
Allmän platsmark Malmö LiveKS 2012-05-304343012.35.55.502015-17
Millenieskogen KS 2012-08-153939038.14.14.102017
NobeltorgetKS 2013-01-1628.928.902.62.52.502018
Lokalgator och park inom Limhamns lägeKS 2013-02-0638.338.3010.70.70.702021
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)KF 2013-06-1878.478.4024.49.39.302014-17
Utbyggnad Norra HamnenKF 2013-08-29260260019.1161602015-25
Underhåll av broar på Inre Ringvägen och andra 60- och 70-talsbroarKS 2013-09-043737027.92.82.802016
Bärighetsombyggnad av gatorKF 2013-09-19105.5105.5071.58.18.102016
Omb Trafikplats SpillepengenKF 2013-09-193133130125.518.516.71.82016
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3KS 2013-09-04303001.71.31.302022
Slussplan KS 2013-11-0616.616.6010.32202015
Vintrie ParkKS 2013-11-0628.831-2.225.13.43.402015-19
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123KS 2013-11-2721.322.6-1.39.41.51.6-0.12019
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområdeKS 2013-11-2741.041010.65.85.802015-18
Hyllie vattenparkKS 2013-11-2727.927.9019.63.23.202015
Kvarteret spårvägen KF 2014-02-27117.5129-11.568.78.68.7-0.12015-20
Industrigatan KS 2014-02-0525.725.701.52.32.302018
Cykelbana NobelvägenKS 2014-02-0525.925.900.62.12.7-0.62017
Ridanlägging KlagshamnKF 2014-04-24585804.60002014-15
Södra VattenparkenKS 2014-04-0235.535.5010.80.802017
PosthusplatsenKS AU 2014-06-2326.526.501.52.92.902018
KanalspontKS 2014-09-0315.315.300.11.11.102016
Kvarteret GäddanKF 2014-09-25210210023.319.219.202015-21
Ekonomiskt avslutade under 2014
Väg- och järnvägstrafik Norra hamnenKS 2011-06-083023.66.423.62014
Centralplans förlängningKF 2011-12-016670-469.44.45.8-1.42014
Allmän platsmark station TriangelnKS 2011-11-304655.8-9.861.44.25.7-1.52014
Kajreparation i KlagshamnKS 2013-09-0420200201.51.502014
Superbuss linje 5KS 2013-01-1641.865.3-23.564.44.34.6-0.42014

Kommentarer till objektsgodkännande – Tekniska nämnden

Malmöringen: Kalkyler indexuppräknade med 2 % sedan 2010-2014 vilket ger 9 Mkr, 2 Mkr inlagt för marklösen. Ökningen beror delvis på att projekttiden förlängts med två år, därmed blir det något högre indexering. Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum beräknas just nu till 2016-12-31 för Rosengård och 2015-12-31 Östervärn. Avvikelse som återstår efter indexuppräkning är 5,6 Mkr, dock är både indexering osäker och detaljprojektering av allmän platsmark, Rosengård (23 mkr) ej klar.

Scaniabadet: Sammanslagning av projekt 8480 Scaniabadet och 8536 Park vid Scaniabadet. Eftersom projektet är framflyttat till nästa planeringsperiod är också kalkylen justerad till beslutad budget.

Spillepengen: Entreprenaden bedöms bli något billigare. Prognos kvarstår p.g.a. att projektet fortfarande är i ett tidigt byggskede och vi tar höjd för risker som kan uppstå under byggnation.

Stockholmsvägen: Beslut att projektet sätts i status vilande. Omstart tidigast 2022. Beror bl.a. på komplicerade ledningsdragningar där finansiering av flytt inte är klart.

Vintrie park: Avvikelse mellan upphandlad entreprenad och kalkyl.

Kvarteret Spårvägen: Fördyrningar p.g.a. större sanerings- och rivningsarbeten än förväntat.

Cykelbana Nobelvägen: Projektet projekteras och byggs 2016-2017.

Väg- och järnvägstrafik Norra hamnen: Slutbesiktades i mitten av april. Den kommer att finansieras via brukaravgift.

Centralplans förlängning: Projektet är byggt och genomfört samtidigt med cykelgaraget vid centralen. Projektet har inneburit tekniska lösningar som varit dyrare än kalkylerat och lösningar vid vatten, som generellt är komplicerat, avancerat och dyrt. Projektet är helt slutfört och aktiverades under hösten. Driftsprognos uppdaterad med beräknade kapitalkostnader om 5,4 Mkr + driftskostnader ca 0,4 Mkr/år.

Allmän platsmark Stn Triangeln: Äta kostnader (ändrings- och tilläggsarbeten). Ökningen är kostnader för den sista utformningen av rosplanteringar, reglering, målning etc. Pildammsvägen och Konsthallstorget ingår i utfall och prognos.

Superbuss linje 5: Fördyrningar enligt nämndsärende, främst på grund av föroreningar och trafiksignaler.

  Totalkalkyl Driftskonsekvenser 
Objekt BeslutsdatumBeslutPrognosAvvikelseUtfall 2014BeslutPrognosAvvikelseÅr
Latinskolan KF 2011-02-17150222-41221
KF 2011-12-2131
Förskola Hyllie/Arkitektgatan KS 2011-03-0149.343.26.143.1
KS 2011-08-17
LSS-boende, ChaufförenKS 2011-09-072925.23.824.3
Förskola Stångbönan KS 2011-09-0728.731.2-2.531
Tillbyggnad av Tornhuset, WMU KF 2012-11-2272112-1390.2
KF 2014-03-2727
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus KF 2011-10-27750914-114.5936.947470
KF 2014-02-2749.5
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus KF 2011-10-2794116-220
Malmö Live teknik KS 2012-09-05484806.2
Pilbäcks skolan/Tygelsjöskolan KF 2011-12-21170185-15183.6
Strandskolan KS 2012-04-304745244.9
Förskola Bastionen KS 2012-05-303038.5-8.545.2
LSS-boende Hagstorp KS 2012-05-302929029.4
Förskola SofielundKS 2012-08-15343406.9
Munkhätteskolan ombyggnad KF 2012-09-06140156-1661.9
HylliebadetKF 2012-11-22349354-5303.936360
Förskola Pilevallsvägen KS 2012-11-073634233.2
Akvariet Malmö museer KS 2012-11-2746.548.5-239
Värner Rydénskolan KS 2013-02-061721.2-4.220.9
Södertorps förskolaKS 2013-04-0216.116.1015.9
Maria förskolaKS 2013-04-0248.6453.640.5
Parkens förskola KS 2013-04-0226.527-0.527.8
Bellevuegårdens förskola KS 2013-04-024941840.8
Gånglåtens förskola KS 2013-05-084945443.1
Rörsjöskolans flexiförskola KS 2013-05-2935.235.202.1
Lorensborgsskolan KS 2013-08-1443.6403.62.9
VindkraftKS 2013-11-063736135.8
LSS-boende RosentorpsvägenKS 2013-11-061716115.4
Ängsslätt/Myggans förskola och tandpoliklinikKS 2013-11-0639.739.704.7
Carl Gustafs förskolaKS 2013-11-063434023.7
Stapelbäddens flexiskola KF 2013-11-28170177.8-16.271.5
KF 2014-05-2224
LSS-boende SärslövsvägenKS 2013-11-06262608.3
LSS-boende Dukatgatan KS 2013-11-274234827.6
Svansjöns förskolaKF 2014-02-27555506.8
Ellstorps förskolaKS 2014-03-05181802.3
DjupadalsskolanKS 2014-04-30303000.6
RosengårdsskolanKS 2014-04-3019.519.504.7
RisebergaskolanKF 2014-05-22163.9163.9029.4
GeijersskolanKF 2014-05-22217.120215.116.7
Glasugnens skola KF 2014-05-222302042622.3
Nya Hyllie skolaKF 2014-05-22270270021
Almängens förskolaKS 2014-05-27494905.7
Vindkraftverk nr 2KS 2014-09-03494630.1
Malmö Opera o Musikteater samt
Malmö stadsteaterKF 2014-10-2369.169.105.6
Ekonomiskt avslutade under 20140
Förskola Bulltofta IPKS 2011-09-073938.50.538.5
Förskolan SynodenKS 2012-02-293433133
Sporthall KlagshamnKS 2012-08-154442.51.541.7
Värnhemsskolan KS 2013-04-0216.715.41.315.4

Kommentarer till objektsgodkännande – Servicenämnden

Latinskolan: Kostnaden beräknas uppgå till ca 222 Mkr. Tillkomna kostnader avser bl.a. oförutsägbara extra kostnader avseende osedvanligt besvärliga grundförhållanden i marken samt utökade ytor och kvalitet samt verksamhetsanpassning såsom akustik.

Stångsbönans förskola: P.g.a. av försenade beslut har detta medfört merkostnader på befintlig byggnad i form av driftskostnader.

Tillbyggnad av Tornhuset/WMU: Under 2012 påbörjades arbetet med att omdana Tornhuset i hamnen till skola för WMU. Entreprenaden upphandlades under 2012 och projekteringsarbeten påbörjades i samarbete med entreprenören. Under 2013 övergick arbetet i spont-och grundläggningsarbete och stommen började resas på nybyggnadsdelen. På grund av fördyrande kostnader begärde och beviljades SN av KF ett nytt objektsgodkännande till totalt 99 Mkr. Projektetet beräknades tidigare vara klart i årsskiftet 2014/2015 men är nu framflyttat till april 2015.  Diskussionen med WMU/stadskontoret om gränsdragningen gällande bl.a. möbler, köksutrustning, teknik och IT pågår då dessa kostnader inte ingår i objektsgodkännandet.

Malmö Live: Projektet fördyrat p.g.a. av kostnader för indexreglering, kreditiv- och byggherrekostnader enligt markanvisningsavtalet.

Pilbäcksskolan/Tygelsjöskolan: Merkostnaderna täcks genom tilläggsavtal med kunder. Tilläggsavtalen avser inredning samt ett tillägg avseende Malmö skolrestauranger.

Bastionens förskola: Ombyggnationen av Bastionen till förskola har försenats beroende på byggnadens kulturhistoriska karaktär. Utöver detta uppdagades även föroreningar i mark.  Merkostnaden för projektet täcks genom tilläggsavtal med förskoleförvaltningen samt att fastighetskontoret står för marksaneringen.

Munkhätteskolans ombyggnation: Prognos högre p.g.a. att renoveringsbehovet ökar allt eftersom projektet framskrider. Husets speciella arkitekturvärde försvårar arbetets utförande vilket är kostnadsdrivande.

Hylliebadet: Ett första spadtag togs våren 2013 gällande familjebadet i Hyllie och invigning var tidigare planerad till våren 2015. Projektet är försenat och kan komma att förskjutas någon månad i tiden. Kostnaden för badet var vid objektsgodkännandet 349 mkr. I den summan ingick inte vissa egeninvesteringar för extra energisatsningar samt fritidsförvaltningens egna verksamhetskostnader. En bit in i projektet såg det ut som att dessa kostnader skulle rymmas i de 349 mkr. Under hösten 2014 har prognosen höjts till 354 Mkr exklusive nämnda egeninvesteringar och tillkommande önskemål från hyresgästen. Fördyringen beror bland annat på förbättrad vattenrening och ventilation. En del kostnader härrör sig till klortillverkningsprocessen där främst arbetsmiljöaspekter vägt tungt. För att förbättra och säkra arbetsmiljön för driftsperonalen kommer klortillverkning ske på plats. Fritidsförvaltningen får tilläggsavtal på sin tillkommande del av kostnaderna.

Värner Rydén skolan: Utförandekostnaden är högre än mot budget.