Finansiella rapporter

Du befinner dig i redovisningens avslutande del som består av finansiella rapporter.

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.

Läs mer
AAA
Bibehållet kreditbetyg

Malmö stad har sedan 2011 varit ratad som AAA av Standard & Poor´s vilket är det högsta betyget i deras internationella ratingskala. Kreditbetyget motsvarar samma kreditvärdighet som Svenska staten.

Läs mer