Ekonomidirektören har ordet

Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson berättar om Malmö stads ekonomiska underskott under 2014 och om hur kommunen planerar att arbeta för att undvika att det händer igen. Jan-Åke berättar även om de positiva händelser han ser under 2014.