2014 – fokus på skola och jämställdhet

nordisktforum
2020
År 2020 är alla arbetsplatser i Malmö stad fria från könsdiskriminerande strukturer

I december 2013 antog kommunfullmäktige Plan för jämställd personalpolitik. Syftet med planen är att skapa en gemensam plattform för det personalpolitiska jämställdhetsarbetet.

Läs mer
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin berättar om hur Malmö stad under 2014 tog ytterligare steg för att framtidssäkra den egna organisationen i att möta stadens och Malmöbornas behov och utmaningar framöver. Staden fortsätter växa och fortsätter vara i framkant inom många delar, men står även inför stora utmaningar.

Jan-Inge Ahlfridh
Stadsdirektör

Jan-Inge Ahlfridh

Vad har Malmöbornas skattepengar använts till under 2014? Hör Malmö stads stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh berätta om så väl positiva händelser som utmaningar i Malmö under det gångna året.

Förnybar el i Malmö stad

Sedan januari 2014 köper vi i Malmö stad in vattenkraftel till våra verksamheter. I december 2014 köpte vi ett vindkraftverk i Sundsvall. Målet är att år 2020 ska Malmö stads verksamheter vara klimatneutrala.

Läs mer
4936
Malmö växer

Malmös befolkning ökade för 30:e året i rad. Vid årsskiftet var vi 317 930 Malmöbor i staden, en ökning med 4936 personer jämfört med föregående år. Nära hälften av alla Malmöbor är 36 år eller yngre och har sitt ursprung i 175 olika länder.

Läs mer