Personalredovisning 2013

Stadskontorets HR strategiska avdelning gjorde tillsammans med förvaltningarna, utifrån Malmö stads lönepolitik och löneöversynsprocess, analys och överväganden som ledde fram till inriktningen i löne-översyn 2013. Inriktningen fastställdes av kommun-styrelsens arbetsgivarutskott.

Löneöversynsprocessen

Ett antal yrkesgrupper identifierades som särskilt skulle uppmärksammas:

  • Lärare, förskollärare och speciallärare/specialpedagoger som särskilt bidrar till en högre kvalitet och måluppfyllelse.
  • Erfarna socialsekreterare och socialsekreterare med myndighetsutövning barn och unga.
  • Första linjens chefer inom vård och omsorg, individ och familj, barn och ungdom med ett särskilt fokus på chefer inom vård och omsorg.
  • Erfarna ingenjörer och kvalificerade specialister inom miljö och teknisk verksamhet där det råder en tydlig marknads- och konkurrenssituation.
  • Kvinnodominerade yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde i arbetsvärderingsintervall A,B och C

Det genomsnittliga löneutfallet blev 2,92% medan utfallet inom de särskilt uppmärksammade grupperna fördelade sig enligt följande:

Yrke Utfall
Lärare 3,50%
Förskollärare 3,45%
Speciallärare/specialpedagoger 3,40%
Socialsekreterare (gemensamt) 2,94%
Socialsekreterare myndighetsutövning barn och unga 3,05%
Första linjens chefer 2,94%
Ingenjörer 2,92%
Livsmedels- och miljöinspektörer 3,12%
Kommunals avtalsområde A-C 595 kr

 

2013 års löneöversyn avslutades genom en utbetalning av nya löner med junilönen. Mot bakgrund av årets förutsättningar gjordes en omfattande insats av chefer, fackliga representanter och medarbetare inom HR för att detta skulle möjliggöras.

Löneöversynen genomfördes i chef-medarbetardialog med AkademikerAlliansen (Sveriges Skolledarförbund undantaget), Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Vision, Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Sveriges Skolledarförbund genomfördes löneöversynen genom förhandling.

Förvaltning
Medellön 2013
Fastighetskontoret 35 435
Fritidsförvaltningen 24 731
Förskoleförvaltningen 24 329
Gatukontoret 35 211
Grundskoleförvaltningen 27 604
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 29 642
Kulturförvaltningen 28 932
Miljöförvaltningen 31 954
Serviceförvaltningen 26 321
Sociala resursförvaltningen 24 287
Stadsområdesförvaltning Innerstaden 24 906
Stadsområdesförvaltning Norr 24 667
Stadsområdesförvaltning Söder 24 922
Stadsområdesförvaltning Väster 23 919
Stadsområdesförvaltning Öster 25 379
Stadsbyggnadskontoret 32 951
Stadskontoret 38 460
Malmö stad 26 182

 

Medellönen för samtliga månadsanställda var 26 182 kronor 31 december 2013. Det innebar en ökning med 2,9% (737 kronor) jämfört med föregående år. Kvinnornas medellön ökade med 3% (750 kronor) till 25 879 kronor och männens medellön ökade med 2,6% (702 kronor) till 27 226 kronor.

Till toppen