Personalredovisning 2013

Malmö stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper. De tio största yrkesgrupperna motsvarade 55,4% av medarbetare (12 019).

Tio största yrkesgrupperna

Antal månads-
anställda
% kvinnor % män
Undersköterska äldreomsorg 2763 91,9 8,1
Barnskötare 2166 89,8 10,2
Förskollärare 1842 94,6 5,4
Vårdare gruppboende 1142 75,4 24,6
Lärare grundskola tidigare år 945 82,5 17,5
Vårdbiträde äldreomsorg 762 82,7 17,3
Socialsekreterare 759 87,6 12,4
Lärare grundskola senare år 595 67,1 32,9
Lärare gymnasium allmänna ämnen 549 60,5 39,5
Handläggare övergripande verksamhetsplanering 496 67,9 32,1

 

Produktiv resurs

Med produktiv resurs avses den faktiska närvarotiden inom Malmö stad. För 2013 var den produktiva resursen i genomsnitt per månad 15 460. I uppgiften ingår månadsanställda, timavlönade och extranärvaro inklusive fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive semester är avräknad.

Extern bemanning

Malmö stads kostnader för anlitande av externa bemanningsföretag uppgick 2013 till 13,9 miljoner kronor, vilket var en minskning med 5,9 miljoner kronor jämfört med 2012. Minskningen berodde till störst del på mindre behov av inhyrd IT-kompetens. Den yrkesgrupp som hyrdes in i störst utsträckning var sjuksköterskor. Detta framför allt för att täcka sommarsemesterperioden inom vård och omsorg.

Till toppen